Profile
xenos

2020.06.03

Cuộc sống

Học tập trực tuyến miễn phí

Đã xem 4 Lượt bình chọn 0

Truy cập các trang web cung cấp các khóa học tiếng Hàn Quốc trực tuyến miễn phí.
Một số trang web có thể yêu cầu đăng ký thành viên.

Thông tin về các tổ chức học tập trực tuyến

Nuri-Sejong Hakdang

Đi đến Trung tâm

누리-세종학당 홈페이지 캡쳐이미지

Giới thiệu
  • Cung cấp các khóa học tiếng Hàn Quốc của Nuri-Sejong Hakdang để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết).
Ngôn ngữ cung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Tây Ban Nha, Pháp

Đại học Cyber Hàn Quốc

Đi đến Trung tâm

고려사이버대학교 홈페이지 캡쳐이미지

Giới thiệu
  • Cung cấp dịch vụ học tiếng Hàn Quốc dựa trên trình độ
Ngôn ngữ cung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha

EBS Durian

Đi đến Trung tâm

EBS 두리안 홈페이지 캡쳐이미지

Giới thiệu
  • Cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau để nghiên cứu ngôn ngữ Hàn Quốc và phát triển trẻ em trong các gia đình nhập cư và các gia đình đa văn hóa: Trang mạng Học Tiếng Hàn Quốc, Trang mạng Chia sẻ Văn hóa, Sân chơi của Trẻ em chúng ta, Ngân hàng Clip cho Học sinh Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, các sự kiện TOPIK (Cuộc Kiểm tra Trình độ Thông thạo Tiếng Hàn Quốc), v.v…

    Ngân hàng Clip cho Học sinh Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông: Hỗ trợ quá trình học của trẻ em trong các gia đình đa văn hóa và trẻ em có lai lịch nhập cư theo chương trình giảng dạy trong trường học của chúng

Ngôn ngữ cung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Việt

Kể chuyện cho trẻ em đa văn hóa của Thư viện Quốc gia cho Trẻ em và Thanh thiếu niên

Đi đến Trung tâm

국립어린이청소년도서관 홈페이지 캡쳐이미지

Giới thiệu
  • Giới thiệu các câu chuyện cổ tích truyền thống và những câu chuyện của trẻ em thông qua hoạt hình flash
Ngôn ngữ cung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc, Anh, Mông Cổ, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan

0 Bình luận

Profile
0%
0%