Profile
xenos

2020.06.02

Cuộc sống

Người Việt ở Hàn Quốc: Tại sao chế độ bảo hiểm Sức khoẻ Quốc dân quan trọng với bạn?

Đã xem 17 Lượt bình chọn 0

Lao động người nước ngoài cũng giống như lao động người Hàn Quốc, là đối tượng được áp dụng 4 loại bảo hiểm xã hội ( bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe quốc dân, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí), người sử dụng lao động người nước ngoài phải tham gia đóng bảo hiểm theo luật pháp có liên quan.

Ngoài ra, trong “Luật về việc sử dụng lao động người nước ngoài” có quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm mãn kì xuất cảnh, tín thác và bảo hiểm tránh nợ lương để có thể trả tiền lương tháng thứ 13 và nợ lương khi xuất cảnh cho lao động người nước ngoài có tư cách lưu trú là ngành nghề lao động phi chuyên môn (E-9) và thăm thân và làm việc (H-2).

Tên các loại bảo hiểm bằng tiếng Hàn:
1. Bảo hiểm khi mãn hạn về nước (출국만기보험)(퇴직금),
2. Bảo hiểm bảo chứng (보증보험),
3. Bảo hiểm phí hồi hương (귀국비용보험),
4. Bảo hiểm thân thể (상해보험) hoặc có tên gọi khác là Bảo hiểm tai nạn rủi ro ( 산재보험).

(Xem thêm bài hướng dẫn về Bảo hiểm Y tế Quốc dân .)

I : Bảo hiểm mà người lao động nước ngoài phải đóng
A : Bảo hiểm chi phí về nước 귀국비용보험
– Để chuẩn bị chi kinh phí về nước , người lao động nước ngoài phải mua bảo hiểm trong vòng 80 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực .
* Người mua bảo hiểm bắt buộc :
-Người nước ngoài không mang quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc hoặc dự định làm việc ở xí nghiệp , công ty đóng tại Hàn Quốc với mục đích kiếm tiền phải mua bảo hiểm.
– Người lao động nước ngoài làm việc không chuyên môn vi sa E-9
– Người lao động nước ngoài có vi sa sống chung với người thân F-1-4 đổi thành vi sa làm việc không chuyên môn E-9 khi xin việc làm ở công ty xây dựng và dịch vụ .
* Nộp phí bảo hiểm :
– Người lao động nước ngoài phải nộp 1 số tiền được thông báo theo từng quốc gia dưới đây :
– Trung Quốc , Philippines , Indonesia , Thái Lan , Việt Nam : 400.000w
– Mông Cổ : 500.000w
– Srilanka : 600.000w
– Trường hợp những ai chưa nộp bảo hiểm chi phí về nước sẽ bị phạt từ 800.000w ~ 1.000.000w và sẽ bị buộc thu thuế theo biện pháp xử lý không hoàn thành thuế quốc gia .
* Thủ tục mua bảo hiểm :
– Người lao động nước ngoài sau khi nhập cảnh sẽ ký hợp đồng bảo hiểm tại cơ quan đào tạo việc làm .
– Nộp trong 1 lần theo số tài khoản được chỉ định
– Làm việc không chuyên môn vi sa E-9 : Trong vòng 80 ngày kể từ ngày nhập cảnh
– Sống chung với người thân F-1-4 : Trong vòng 80 ngày kể từ ngày đổi vi sa .
– Số tiền bảo hiểm sẽ được thánh toán khi người lao động quay trở về nước.

B : Bảo hiểm tai nạn : 상해보험
– Là loại bảo hiểm mà người lao động nước ngoài phải mua trong vòng 15 ngày từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực để đề phòng các bệnh tật , tai nạn trong khi làm việc .
– Ngày hợp đồng lao động có hiệu lực : Ngày nhập cảnh ( người nhập cảnh mang vi sa E-9 ) hay là ngày đổi vi sa ( sống chung với người thân F-1-4 )
-Bảo hiểm tai nạn trong khi làm việc là người lao động bị thương , bị bệnh , bị khuyết tật cơ thể hay bị tử vong trong khi làm việc thì phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn áp dụng .

* Người mua bảo hiểm bắt buộc :
-Người nước ngoài không mang quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc hoặc dự định làm việc ở xí nghiệp , công ty đóng tại Hàn Quốc với mục đích kiếm tiền phải mua bảo hiểm .
-Người lao động nước ngoài làm việc không chuyên môn vi sa E-9
– Người lao động nước ngaòi có vi sa sống chung với người thân F-1-4 đổi thành vi sa làm việc không chuyên môn E-9 khi xin việc làm ở công ty xây dựng và dịch vụ .

* Nộp phí bảo hiểm :
-Người lao động nước ngoài có nghĩa vụ mua bảo hiểm bảo đảm mà chính phủ Hàn Quốc thông báo dưới đây :
-Phí bảo hiểm sẽ khác nhau theo giới tính và theo độ tuổi
– Phí bảo hiểm cửa từng cá nhân được ghi theo bản hợp đồng bảo hiểm .
-Phí bảo hiểm loại này khoảng từ từ 20.000w~40.000 theo độ tuổi và giới tính

* Phạm vi được bảo hiểm chi trả :
-Tai nạn dẫn đến tử vong hoặc để lại dị tật 30.000.000w ( 30 triệu uôn )
-Bị bệnh dẫn đến tử vong hoặc để lại dị tật 15.000.000w ( 15 triệu uôn )
– Người lao động nước ngoài không mua bảo hiểm tai nạn có thể gặp những điều bất lợi cho bản thân hoặc bị cưỡng chế xuất cảnh , bị phạt dưới 5.000.000w

* Thủ tục mua bảo hiểm :
– Người lao động nước ngoài phải nộp phí bảo hiểm tai nạn bằng tiền mặt và ký hợp đồng bảo hiểm ở cơ quan đào tạo việc làm .
– Giấy tờ phải xuất trình khi ký hợp đồng : 1 bản hợp đồng bảo hiểm
– Phí bảo hiểm tai nạn 3 năm sẽ phải nộp trong 1 lần và bằng tiền uôn .
– Trường hợp xuất cảnh chưa hết thời hạn bảo hiểm 3 năm thì số tiền bảo hiểm tai nạn còn thừa sẽ được hoàn trả .

C : Bảo hiểm sức khỏe : 국민건강보험
– Là loại bảo hiểm mà người lao động nước ngoài phải mua trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng với công ty .
-Tiền bảo hiểm sức khỏe được đóng theo mức 50/50 ( tức là chủ sử dụng lao động đóng 1 nửa và người lao động đóng 1 nửa số tiền bảo hiểm )
-Tiền bảo hiểm sức khỏe được đóng theo mức bằng 5,08% mức lương cơ bản .
-Tiền bảo hiểm sức khỏe sẽ được thanh toán khi đi khám tại bệnh viện , điều trị tại bệnh viện và mua thuốc tại hiệu thuốc khi có đơn của bệnh biện . Và không được hoàn trả lại sau khi kết thúc hợp đồng .
* Ngoài 3 loại bảo hiểm trên thì người lao động nước ngoài k phải đóng bất cứ loại bảo hiểm nào khác trừ tiền thuế thu nhập quốc dân .

II : Các loại bảo hiểm bảo hiểm chủ sử dụng lao động phải đóng
A : Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh 출국만기보험 ( 퇴직금 )

Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh là bảo hiểm mà chủ sử dụng lao động nước ngoài có trên 5 công nhân trở lên phải có nghĩa vụ phải đóng .
Theo giấy phép sử dụng lao động , thì chủ sử dụng lao động phải đóng hàng tháng bằng 8,3% mức lương cơ bản cho công ty bảo hiểm và khi người lao động nước ngoài thôi việc sẽ trợ cấp tiền thôi việc.

* Lý do cấp bảo hiểm
-Trường hợp công ty có trên 5 người lao động , người lao động nước ngoài làm việc hơn 1 năm trở nên không bỏ trốn và kết thúc hợp đồng lao động .
– Theo luật cải chính thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2010 thì tất cả những công ty sử dụng dưới 4 người lao động cũng sẽ được trả tiền thôi việc và những công ty này chỉ phải trả 50% tiền thôi việc cho đến năm 2012 và bắt đầu từ năm 2013 sẽ phải trả đồng nhất như các doanh nghiệp từ 5 lao động trở lên .

* Thủ tục đăng ký bảo hiểm
-Trường hợp người lao động nước ngoài xuất cảnh
– Người lao động nước ngoài không bỏ trốn công ty và làm việc trên 1 năm , khi về nước sẽ báo cho trung tâm ổn định việc làm ngày dự định xuất cảnh .
– Đưa đơn cho công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( văn phòng chính ) xin cấp tiền bảo hiểm .
– Người lao động nước ngoài đưa đơn dự định xuất cảnh cho trung tâm ổn định việc làm trước 1 tháng.

* Trường hợp người lao động nước ngoài thay đổi chỗ làm
– Người lao động nước ngoài không bỏ trốn công ty và làm việc trên 1 năm , khi đổi chỗ làm phải đưa đơn xin đổi chỗ làm cho trung tâm ổn định việc làm.
– Đưa đơn cho công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( văn phòng chính ) xin cấp tiền bảo hiểm .
– Người lao động nước ngoài sau khi kết thức hợp đồng lao động với chủ , trong vòng 1 tháng phải đưa đơn xin thay đổi chỗ làm cho trung tâm ổn định việc làm .
* Khi đưa đơn xin tiền bảo hiểm , các giấy tờ cần phải xuất trình : Đơn xin tiền bảo hiểm ( trung tâm ổn định việc làm cấp hay mẫu có sẵn ở trang wed ) 1 bản sao sổ ngân hàng tên mình , 1 bản sao chứng minh thư người nước ngoài hay hộ chiếu )

* Cấp tiền bảo hiểm
– Công ty bảo hiểm sam sung sau khi xác nhận lý do xin cấp tiền bảo hiểm sẽ cấp cho người lao động nước ngoài trong 1 lần số tiền mà công ty đã đóng .
– Trường hợp tiền bảo hiểm không đủ theo luật trợ cấp thôi việc công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu trực tiếp chủ sử dụng lao động cấp tiền chênh lệch .
– Trường hợp người lao động nước ngoài bỏ trốn khỏi công ty hay làm việc dưới 1 năm k đáp ứng điều kiện cấp tiền bảo hiểm thì tiền bảo hiểm sẽ được cấp cho chủ sử dụng lao động.
– Trường hợp người lao động nước ngoài tử vong thì tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh 출국만기보험 ( 퇴직금 ) , bảo hiểm chi phí về nước 귀국비용보험 , bảo hiểm tai nạn 상해보험 sẽ được cấp cho người thân .
– Người thân là người nhận bảo hiểm hay người thừa kế được cơ quan chính phủ của người đóng bảo hiểm chứng nhận .
– Trường hợp người lao động nước ngoài trở về nước , số tiền bảo hiểm chi phí về nước cũng sẽ được cấp cùng 1 lần .
– Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Công ty phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc 한국산업인력공단 ( 삼성화재 ) Samsung Fire & Marine

B : Bảo hiểm chi trả tiền lương 임금체불보증보험
– Là bảo hiểm mà chủ sử dụng lao động có nghĩa vụ phải mua để dự phòng tiền lương chưa được thanh toán ở công ty có dưới 300 lao động chính thức.
– Đăng ký mua bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
– Khi tiền lương chưa được thanh toán cho người lao động nước ngoài , sẽ bảo đảm số tiền lương chưa được thanh toán với mức thanh toán tối đa là 2.000.000w ( 2 triệu uôn ).

* Lý do cấp bảo hiểm
– Người lao động nước ngoài thường xuyên gặp trường hợp tiền lương chưa được thanh toán ở công ty có dưới 300 người ( gồm cả giúp việc gia đình ).

* Thủ tục đăng ký bảo hiểm
– Người lao động nước ngoài báo cáo cho bộ lao động ( người quản lý hoặc trung tâm ổn định việc làm ) sự thật về tiền lương chưa được thanh toán .
– Trường hợp xác nhận tiền lương chưa được thanh toán do hủy bỏ giấy phép sử dụng lao động hay đổi chỗ làm , người lao động nước ngoài phải trình đơn cho công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( văn phòng chính ) để xin tiền bảo hiểm .
– Giấy tờ cần xuất trình khi nộp đơn xin bảo hiểm : 1 đơn xin tiền bảo hiểm ( trung tâm ổn định việc làm cấp hay mẫu có sắn ở trang wed ) 1 bản sao sổ ngân hàng , 1 bản sao chứng minh thư người nước ngoài , hộ chiếu , giấy xác minh tiền lương chưa được thanh toán.

* Cấp tiền bảo hiểm
– Công y bảo hiểm ( công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm an toàn lương Seoul ) sau khi xác nhận sự thật tiền lương và số tiền chưa được thanh toán , công ty sẽ cấp số tiền bảo hiểm trong giới hạn cho người lao động nước ngoài .
– Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Bảo hiểm an toàn lương Seoul 서울보증보험

C : Bảo hiểm tai nạn công nghiệp 산업재해보상보험

– Bắt buộc bất kỳ công việc hay nơi làm việc nào của quốc gia đều phải tham gia bảo hiểm này .
– Đăng ký mua bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
– Công việc xây dựng được 20 triệu uôn hoặc nhiều hơn tổng số tiền làm việc ( bao gồm các trường hợp 20 triệu uôn hoăc nhiều hơn với sự thay đổi hợp đồng ).

* Doanh nghiệp được loại trừ áp dụng bảo hiểm tai nạn công nghiệp
– Công việc có tổng số tiền nhỏ hơn 20 triệu uôn , tổng diện tích 330m vuông hoặc nhỏ hơn để xây dựng công trình hoặc sửa chữa lớn .
– Doanh nghiệp không phải là người chăm sóc cá nhân , hoạt động tuyển dụng trong hộ gia đình , trang trại , lâm sản ( ngoại trừ kinh doanh khai thác gỗ ) , ngư nghiệp và săn bắn mà có ít hơn 5 lao động .
– Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Công ty Phúc lợi Lao động Hàn Quốc
근로복지공단

D : Lương hưu Quốc gia 국민연금
– Chỉ áp dụng cho công nhân nhập cư của nước có yêu cầu người nước ngoài đúng với đặc quyền cho nhau .
– Đăng ký mua bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
– Số tiền tham gia đóng tính lương trung bình hàng tháng xấp xỉ 9 % ( chủ doanh nghiệp và công nhân trả mỗi bên một nửa ) .
– Loại bảo hiểm này Việt Nam k nằm trong phần áp dụng và lao động Việt Nam k phải tham gia loại bảo hiểm này .
– Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Quỹ hưu trí quốc gia 국민연금관리공단

E : Bảo hiểm lao động 고용보험
– Nộp phí tự nguyện chỉ đối với công nhân nhập cư và công ty , doanh nghiệp hoặc nơi làm việc với một hoặc nhiều công nhân làm việc toàn thời gian ( được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 ) .
– Số tiền tham gia đóng tính lương trung bình hàng tháng bằng 0,9% do chủ sử dụng lao động đóng .
– Đăng ký mua bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
– Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Công ty Phúc lợi Lao động Hàn Quốc 근로복지공단

* Việc thanh toán các loại bảo hiểm
Để được thanh toán các loại bảo hiểm này thì người lao động phải thông báo, đăng ký với Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc hoặc Công ty Bảo hiểm hỏa hoạn Samsung trợ cấp bảo hiểm. Các cơ quan này sẽ xem xét, xác minh điều kiện rồi thanh toán bằng cách chuyển khoản vào chính tài khoản của người lao động có thể là tại Hàn Quốc hoặc ở Việt Nam. Lưu ý là trong trường hợp người lao động bị tử vong, được áp dụng thanh toán bảo hiểm thân thể thì người đại diện phải cung cấp cung cấp các giấy tờ chứng minh liên quan đến việc tử vong. Tiền sẽ được chuyển cho gia đình người bị nạn. Gia đình người bị nạn cũng sẽ được chi trả cả tiền bảo hiểm mãn hạn về nước và tiền bảo hiểm chi phí khi về nước của người đó.

Tuy nhiên, vì không được quảng bá tốt nên những người lao động và chủ sử dụng lao động nước ngoài không biết rõ về chế độ này. Hoặc có những trường hợp được chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm nhưng nhiều người nước ngoài không biết nên đã không nhận được bảo hiểm trợ cấp thôi việc và bảo hiểm phí hồi hương.

* Những điều lao động cần làm
– Kiểm tra xem visa và ngành nghề của mình cần phải đóng những loại bảo hiểm nào và yêu cầu chủ tuyển dụng cho xem giấy tờ xác nhận đăng ký bảo hiểm.
– Yêu cầu Bộ lao động can thiệp với những trường hợp Chủ tuyển dụng không đóng hoặc không trả tiền bồi thường bảo hiểm.

0 Bình luận

Profile
0%
0%