Profile
xenos

2020.06.15

Quý tắc khi viết bài bảng mua sắm

Đã xem 24 Lượt bình chọn 0

Xin vui lòng nhớ quý tắc khi các anh chị viết tiêu đề.

Link là thiết yếu.

Viết bài bằng tiếng Việt, tiếng Hàn đều cũng được.

 

[Trung tâm mua sắm]Tên sản phẩm(giá sản phẩm/giá vận chuyển )

 

1. Chọn thể loại đồ. 

2. Viết tên sản phẩm.

3. Viết giá sản phẩm bao nhiêu và giá vận chuyển.

 

 

Ví dụ, Mi band 4 giá là 31,900원 trên mạng COUPANG

 

[쿠팡 ]샤오미 스마트 미밴드 4 Mi Band 4(31,900원/무배) 

 

 

무배 là từ viết tắt của 무료 배송 (Miễn Phí Vận Chuyển)

 

Nếu tất cả chúng ta giữ quý tắc này thì lợi dụng rất tiện lợi.

0 Bình luận

Profile
0%
0%