• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Cách đăng ký thành viên

HiHQ HiHQ 1061

1

0

Điều cần thiết để bạn có thể thỏa mái sử dụng EOHQ
Đó chính là đăng ký thành viên.
Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết cách đăng ký thành viên nhé.
Tại màn hình đầu tiên các bạn nhấn vào biểu tượng ở trên cùng bên phải.
 

01.jpg

 

02.jpg

 

03.jpg

 

04.jpg

 

05.jpg

 

06.jpg

 

07.jpg

 

08.jpg

 

09.jpg

 

Phạm quyChia sẻLưu
0
Gửi bình luận
Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story