• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC

HiHQ HiHQ 12

0

0

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC

OASIS mở khóa "Đào tạo về thương mại tại Hàn Quốc"

* Thời gian đào tạo: 14~16/4/2023

* Thời gian đăng ký: 30/3~5/4/2023

* Nội dung đào tạo

- Thủ tục và nghiệp vụ xuất nhập khẩu

- Đặc tính thị trường Hàn Quốc

- Giao dịch trực tuyến

- Nghiệp vụ Chứng từ thương mại

- Luật về mở công ty và thương mại tại Hàn Quốc

- Thuế đối vận hành công ty và thương mại

- Nghiệp vụ Tiếp thị

- Nghiệp vụ Thanh toán

- Nghiệp vụ Hợp đồng thương mại

* Học phí: Miễn phí, do chính phủ Hàn Quốc tài trợ

* Địa điểm học: 서울특별시 마포구 마포대로 122 프론트원

* Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Hàn

* Đối tượng: người Việt sinh sống tại Hàn Quốc và đã hoặc muốn làm thương mại tại Hàn Quốc. (Yêu cầu có TOPIK 3 trở lên)

* Link đăng ký: https://forms.gle/hxSCQCPTXCVmBSWy5

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story