• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Thực phẩm

[쿠팡]Sữa bột bán chạy nhất trong Hàn Quốc (giá đa dạng/miễn)

xenos 547

0

0

Maeil(매일) và Namyang(남양) là  2công ty lớn nhất

về sản phẫm sữa ở Hàn Quốc

Hôm nay em sẽ giới thiệu sản phẩm sữa bột của Maeil(매일)

 

Bây giờ sữa bột bán chạy nhất trong Hàn quốc là 앱솔루트 명작 

 

24c03eea-eebd-46cc-97e5-e21815830fcf.jpg

 

Loại sữa bột có 앱솔루트 có 4 loại

thứ tự giá cao là   센서티브 > 궁 > 명작 > 본

 

sữa bột 센서티브 là để cho bé dễ bị tiêu chảy.

sữa bột 궁 là sữa bột hữu cơ.

sữa bột 명작 là bán chạy nhất trong Hàn Quốc

sữa bột 본 là sữa bột rẻ hơn so với sữa bột khác

 

 

Trước tiên hãy xem giá sữa bột 앱솔루트 명작

 

 x1 20,270        x3 59,990

앱솔루트 명작 1단계  800g 태어나서 백일까지

Sữa bột 명작 số 1 800g từ sinh ngày đến 100 ngày 

Giá (20,270원/chưa phí vận chuyển)

 

 

 x1 20,930원           x3 57,780

앱솔루트 명작 2단계 800g 백일부터 6개월까지

Sữa bột 명작 số 2 800g từ 100 ngày đến 6 tháng

Giá (20,930원/chưa phí vận chuyển)

 

 

 x1 14,800원           x3 42,340

앱솔루트 명작 3단계 800g 6개월부터 12개월까지

Sữa bột 명작 số 3 800g từ 6 tháng đến 12 tháng

Giá (14,800원/chưa phí vận chuyển)

 

 

 x1 14,800원           x3 43,140

앱솔루트 명작 4단계 800g 첫돌부터 24개월까지

Sữa bột 명작 số 4 800g từ 1năm đến 24 tháng

Giá (14,800원/chưa phí vận chuyển)

 

 

Hãy xem giá sữa bột 앱솔루트 본

 

 

 x1 12,000원           x3 33,360

앱솔루트 본  1단계 750g 태어나서 6개월까지

Sữa bột 본 số 1 750g từ sinh ngày đến 6 tháng 

Giá (12,000원/chưa phí vận chuyển)

 

 

 

 x1 11,760원            x3 30,000

앱솔루트 본 2단계 750g 6개월부터 12개월까지

Sữa bột 본 số 2 750g từ 6 tháng đến 12 tháng

Giá (11,760원/chưa phí vận chuyển)

 

 

 

 x1 11,330원            x3 30,000

앱솔루트 본 3단계 750g 첫돌부터 24개월까지

Sữa bột 본 số 3 750g từ 1 năm đến 2 năm

Giá (14,800원/chưa phí vận chuyển)

 

 

Hãy xem giá sữa bột 앱솔루트 센서티브

 

  

 

(Số 1~4 )x3  87,480원(tất cả giá giống nhau)

 

앱솔루트 센서티브 1~4 단계 900G 

Sữa bột 센서티브 số 1 900g từ sinh ngày đến 100 ngày

Sữa bột 센서티브 số 2 900g từ 100 ngày đến 6 tháng

Sữa bột 센서티브 số 3 900g từ 6 tháng đến 12 tháng

Sữa bột 센서티브 số 4 900g từ 1năm đến 24 tháng

Giá (29,160/chưa phí vận chuyển)

 

 

 

Hãy xem giá sữa bột 앱솔루트 궁

 

 x3 72,680

Sữa bột 궁 số 1 800g từ sinh ngày đến 100 ngày

Giá 26,500

 

 

 x3 70,430

Sữa bột 궁 số 2 800g từ 100 ngày đến 6 tháng

Giá 26,500

 

 

 x3 71,430

Sữa bột 궁 số 3 800g từ 6 tháng đến 12 tháng

Giá 24,850

 

 

 x3 71,300

Sữa bột 궁 số 4 800g từ 1năm đến 24 tháng

Giá 24,460

 

 

Xin các anh chị em số sánh giá sưà bột với nhau và mua khôn ngoan nhé

Bấm 쇼핑하기 thì có thể mua.

 

Nếu không biết cách dùng COUPANG(쿠팡) thì xem bài dưới nhé

Hãy xem Cách dùng COUPANG 1~5

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story