Profile
xenos

2020.06.24

2. Cách dùng 당근마켓(Chợ cà rốt) - Tìm đồ

Đã xem 133 Lượt bình chọn 0

Bài trước chúng ta đã xem về cách đăng ký 당근마켓(chợ cà rốt).

Lần này chúng ta học cách tìm đồ chúng ta muốn mua.

 

Hãy mở app 당근마켓(chợ cà rốt).

KakaoTalk_20200624_124518906.jpg

 

 

01.jpg

Khi đăng ký, em đa định địa chỉ là 능곡동 nên app cho thấy những đồ đang bán tại 능곡동.

Giả sử chúng ta muốn mua 컴퓨터(máy vi tính) thì bấm kính lúp.

 

 

Khi bấm kính lúp rồi Hình đã thay đổi dưới này

02.jpg

Bấm 디지털/가전 (kỹ thuật số/ điện tử)

 

 

KakaoTalk_20200624_131734113.jpg

App cho thấy thiết bị điện tử gia dụng đang bán tại 능곡동 như vậy

Tại 능곡동 không có máy vi tính đang bán nên chúng ta phải điều chỉnh làng của mình.

 

Hãy xem 동네설정(điều chỉnh làng của mình)

 

Bấm 능곡동(theo làng của các anh chị hình khác nhau)

03.jpg

 

04.jpg

Bấm 내 동네설정(điều chỉnh làng của mình).

 

05.jpg

 

Nếu chọn (1) thì chỉ có thể xem đồ làng của mình.

Qua điều chỉnh xem nhiều đồ đang bán làng xá.

 

Nếu chọn (2) thêm 14 làng (3) thêm 21 làng (4) thêm 54 làng

 

Chọn số cao thì có thể xem nhiều đồ.

Nhưng đồ đang bán tại làng xá thì gặp bất tiện. nên em khuyến chọn 2 hoặc 3

 

Hãy trở lại. bấm kính lúp và tìm trực tiếp 컴퓨터

06.jpg

 

Kết quả như vậy

Qua điều chỉnh 동네설정(điều chỉnh làng của mình)

có thể xem đồ đang bán những làng khác gần đây.

07.jpg

 

Xin cảm ơn các anh chị đọc bài này

Bài sau chúng ta xem Cách dùng 당근마켓(Chợ cà rốt) nữa nhé

 

Xem bài sau

3. Cách dùng 당근마켓(Chợ cà rốt) - Từ khóa

Xem bài trước

1. Cách dùng 당근마켓(Chợ cà rốt) - Đăng ký

 

0 Bình luận

Profile
0%
0%