Profile
xenos

2020.11.20

1. Cách tạo tài khoản 위메프(wemakeprice)

Đã xem 184 Lượt bình chọn 0

unnamed.png.jpg

Hôm nay chúng ta xem cách tạo tài khoản 위메프 bằng máy điện thoại

 

Trước tiên tải về app 위메프 

 

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemakeprice&hl=ko&gl=US

 

IOS : https://apps.apple.com/kr/app/%EC%9C%84%EB%A9%94%ED%94%84-%ED%8A%B9%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C/id449141904

 

Hãy mở app 위메프

01.jpg

Bấm (1) Hình con người

 

 

 

02.jpg

 

Bấm 회원가입(Đăng ký)

 

03.jpg

Bấm 개인 구매회원(Thàn viên bình thường)

 

 

 

04.jpg

 

Hãy xem Trang đăng ký (회원가입)

(1) Email
(2) Mất khẩu ( ít nhất 6 ký tự tiếng anh + chữ số + ký tự đặc biệt !@#$%^&*_)

(3) Xác nhận mất khẩu lại - Ghi lại mất khẩu trên

(4) Tên

(5) Số điện thoại di đọng

(6) Ngày tháng năm sinh ( ví dụ 19920101)

1992 là năm, 01 là thắng, 01 là ngày

(7) Giới tính nam và nữ

(8) Đòng ý tất cả

 

Nếu viết mọi hạng mục thì Bấm 회원가입(Đăng ký)

 

05.jpg

Nếu thành công đăng ký rồi thì có thể xem hình như trên này

 

 

Bài sau sẽ giải thích cách dùng 위메프(wemakeprice)

 

0 Bình luận

Profile
0%
0%