• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Trên mạng hàn đang xôn xao về bẳng lương của 1 người lao động nước ngoài

HiHQ HiHQ 48

0

2

Trên mạng hàn đang xôn xao về bẳng lương của 1 người lao động nước ngoài .... Lương cơ bản có 1 triệu 300k mà lương làm thêm giờ 5 triệu 700k Thuế và bảo hiểm trừ hết 1 cái lương cơ bản 😓


46A62A8D-9E93-4591-9F28-03D0D483AB69.jpeg.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
2
profile image
HiHQ Người đăng 2023.03.20. 18:31
xenos
me too ㅠㅠ

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story