• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Tin Nóng

Hỗ trợ 100.000 won cho các thanh niên(sinh năm 1998~2004) sống ở Seoul(Bao gồm người nước ngoài)

xenos xenos 27

1

0

1e05b139641b0bb1e377249b97c7e6a3.jpg


a098f0ff243eea5f26c981138b6e3d73.jpg

https://youth.seoul.go.kr/site/main/content/transportationfee_intro

 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story