• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

LISA LÀ NGHỆ SĨ K-POP SOLO VÀ NỮ NGHỆ SĨ K-POP ĐẦU TIÊN CÓ BÀI HÁT CÁN MỐC 1 TỶ LƯỢT STREAM TRÊN SPOTIFY VỚI "MONEY"

lamhuynh 41

0

2

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story