• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Từng có chàng trai..! Đưa bạn gái "hứa hôn" về ăn Tết Chuseok... rồi từ đó không liên lạc được với nàng nữa😂😂

trang19 9

0

0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story