• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

♨CƠ HỘI ĐỊNH CƯ Ở HÀN QUỐC CHO E-9

trang19 17

0

0
♨♨CƠ HỘI ĐỊNH CƯ Ở HÀN QUỐC CHO E-9

☀CHÍNH THỨC MỞ RỘNG CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI E7-4 TỪ NGÀY 25.09.2023 (E-9> E7-4> F-2> F-5)


NỘI DUNG CẢI THIỆN CHÍNH với E-7-4: 

☢Chỉ tiêu năm : 35.000 người/ năm

☢Người được quyền tiến cử: Ban ngạch trung ương + địa phương, doanh nghiệp

☢Hạng mục tính điểm : Đơn giản hóa về 3 hạng mục : Thu nhập, năng lực tiếng Hàn , độ tuổi ( hạng mục tính điểm theo chế độ cũ 11 hạng mục)

☢Hình thức đăng ký: Online (tiếp nhận trực tiếp trong trường hợp đặc biệt)

☢Việc thay đổi nơi làm việc sau khi chuyển đổi: Có nghĩa vụ làm việc ở công ty hiện tại trong 2 năm 

☢Điều kiện về năng lực tiếng Hàn : Bắt buộc

☢Về việc tiến cử của công ty đang làm việc: Nghĩa vụ hóa việc tiến cử khi làm việc ở công ty hiện tại 1 năm trở lên.

☢Số lượng cho phép chuyển đổi : trong phạm vi 30% số lao động trong nước (với doanh nghiệp gốc trong phạm vi 50% số lao động trong nước)


☪Dựa trên tiêu chí gốc về chế độ chuyển đổi sang E7-4 

TRong số lao động nước ngoài lưu trú 4 năm trở lên, đạt tiêu chuẩn tiếng Hàn nhất định, đạt số điểm tối thiểu 200 điểm(bao gồm cả điểm cộng)/ 300 điểm(không tính điểm cộng), tính tại thời điểm làm ở công ty được 1 năm và được công ty giới thiệu > sẽ được chuyển đổi sang E74 sau đó phải làm việc ở công ty đó tối thiểu 2 năm trở lên. Đặc biệt đối với người có lịch sử lưu trú bất hợp pháp, nợ thuế hay bị phạt theo án hình sự 1 triệu won trở lên sẽ loại ra khỏi đối tượng được chuyển đổi. Trường hợp được địa phương phương tiến cử hay làm việc ở khu vực thưa dân, hay khu vực nông thôn 3 năm trở lên sẽ được cộng điểm .

⛔Trường hợp công ty tiến cử mà công ty đó có phát sinh việc nợ lương, bạo hành vvv xâm hại nhân quyền hay tuyển dụng lao động bất hợp pháp thì sẽ tước bỏ quyền tiến cử công ty đó ngay tức khắc, sau đó sẽ không cho phép tiến cử giới thiệu trong 5 năm 


☪Tới đây, những lao động E-9 nhập cảnh vào Hàn Quốc được kiểm chứng khả năng theo chế độ tính điểm và được nhận visa E-7-4, sau đó lưu trú 5 năm trở lên có thể chuyển đổi được sang visa lưu trú F-2 or F-5  


FB_IMG_1695687757524.jpgFB_IMG_1695687760634.jpgFB_IMG_1695687766468.jpgFB_IMG_1695687770605.jpgFB_IMG_1695687777688.jpgFB_IMG_1695687780861.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story