• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Mua sắm

2. Đăng nhập và chọn nơi giao hàng trên COUPANG(쿠팡) bằng cách nào?

xenos xenos 347

2

2

Hello các bạn các bạn đã tải app 쿠팡 về dùng chưa?
Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách đang nhập và chọn nơi giao hàng trên Coupang nhé.
Nếu bạn nào chưa tải app thì có thể tải qua đường lick bên dưới.
Tải app쿠팡 về thì tiện lợi hơn nhưng nếu không tải về thì vẫn có thể dùng 쿠팡 nha các bạn ^^

 

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coupang.mobile&hl=ko
 
IOS: https://apps.apple.com/kr/app/%EC%BF%A0%ED%8C%A1-coupang/id454434967
 
Khi vào coupang màn hình sẽ hiện lên hình như bên dưới.
05.jpg

Nếu các bạn tải app về rồi thì bấm (1)쿠팡앱으로보기(xem bằng app)
Nếu không tải về thì bấm (2)모바일 웹으로 볼게요(cứ xem bằng web)

 

Cách Log in 

06.jpg

 

 

07.jpg

Bấm (1) 마이쿠팡 (2)로그인 (3) ghi E-mail và (4) mật khẩu và bấm (5) 로그인 
 Trước khi mua các bạn phải chọn 배송지(nơi giao hàng)

Chác chọn nơi giao hàng

08.jpg

 

 

 

09.jpg

 

 

 

 

 

11.jpg

 

12.jpg

Khi bấm tìm địa chỉ thí sẽ có hình như dưới nhé.

 

15.jpg

 

Nếu không biết địa chỉ thì các bạn có thể xem trước cửa nhà.
Thường thì nhà bạn sẽ có bảng địa chỉ như hình dưới.
 

55.png.jpg

Ghi địa chỉ 유등로 660번길 28-15

 

19.jpg

 

 

20.jpg

Ghi địa chỉ chi tiết, số điện thoại
Bấm 기본배송지로 저장 và bấm 배송 요청사항( Yêu cầu khi vận chuyển) 
 
Cuối cùng là 배송요청사항

22.jpg

 

Thông thường chọn thì nên chọn cái thứ 2 nha các bạn 직접받고 부재시 문앞(Nhận trực tiếp nếu vắng mặt thì đặt trước cửa)
Đặc biệt nếu có yêu cầu khác liên quan đến việc vận chuyển thì chọn 기타사항 và ghi yêu cầu của bạn.
Bấm 동의하고 저장하기 (đồng ý và lưu)
 

67.jpg

Cuối cùng bấm 저장(lưu)

66.jpg

Như hình này thì 기본배송지(nơi giao hàng mặc định) đã được tạo.
 
Cảm ơn các bạn đọc đến đây.
Bài sau sẽ nói về cách thanh toán nhé
 

 

Bài sau

3. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Chọn cách thanh toán

4. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Mua sắm và đăng ký 로켓와우

5. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Trả hàng

 

 

Phạm quyChia sẻLưu
2
Caohung 2020.06.09. 09:14
Đĩ nhiên ==> là Dĩ nhiên.
(sự vận chuyển đòi hỏi) ==> (yêu cầu vận chuyển)
 

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story