Profile
xenos

2020.06.08

2. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Log in và chọn nơi giao hàng

Đã xem 83 Lượt bình chọn 0

Tải về app쿠팡 thì tiện lợi hơn. Dĩ nhiên không tải về có thể dùng 쿠팡 được.

 

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coupang.mobile&hl=ko

 

IOS: https://apps.apple.com/kr/app/%EC%BF%A0%ED%8C%A1-coupang/id454434967

 

Khi vào coupang có hình như thế 

05.jpg

 

 

Nếu anh chị em tải về app rồi thì bấm (1)쿠팡앱으로보기(xem bằng app)

Nếu không tải về thì bấm (2) 모바일 웹으로 볼게요(cứ xem bằng web)

 

Cách Log in 

06.jpg

 

 

07.jpg

Bấm (1) 마이쿠팡 (2)로그인 (3)ghi E-mail và (4) mật khẩu và bấm (5) 로그인 

 

Trước khi mua các anh chị em  phải chọn 배송지(nơi giao hàng)

 

 

Chác chọn nơi giao hàng

 

08.jpg

 

 

 

09.jpg

 

 

 

 

 

11.jpg

 

12.jpg

Khi bấm tìm địa chỉ  thí sẽ có hình như thế

 

 

15.jpg

 

Nếu không biết địa chỉ thì xem nhà cửa 

55.png.jpg

 

Ghi địa chỉ 유등로 660번길 28-15

 

19.jpg

 

 

20.jpg

Ghi địa chỉ chi tiết, số điện thoại

Bấm 기본배송지로 저장 và bấm 배송 요청사항( yêu cầu vận chuyển

 

Cuối cùng là 배송요청사항

 

22.jpg

 

Thông thường chọn

thư 2 직접받고 부재시 문앞(Nhận  trực tiếp nếu vắng mặt thì đặt trước cửa)

Đặc biệt nếu có đòi hỏi khác về vận chuyển thì chọn 기타사항 và ghi đòi hỏi

Bấm 동의하고 저장하기 (đồng ý và lưu)

 

67.jpg

Cuối cùng bấm 저장(lưu)

 

66.jpg

Như hình này đã tạo 기본배송지(nơi giao hàng cơ bản)

 

Cảm ơn các anh chị em đọc đến đây.

Bài sau sẽ xem cách chọn thanh toán nhé

 

 

Bài sau

3. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Chọn cách thanh toán

4. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Mua sắm và đăng ký 로켓와우

5. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Trả hàng

 

 

2 Bình luận

Profile
Caohung
2020.06.09
Đĩ nhiên ==> là Dĩ nhiên.
(sự vận chuyển đòi hỏi) ==> (yêu cầu vận chuyển)
 
Profile
xenos
2020.06.09
@Caohung
cam on anh
Profile
0%
0%