Profile
xenos

2020.06.10

5. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Trả hàng

Đã xem 535 Lượt bình chọn 0

Thông thường trả hàng mất tiền 2500원(giá vận chuyển trả hàng)

Nhưng nếu chúng ta đăng ký 로켓와우 và mua những đồ vận chuyển bằng 로켓배송

Thì trả hàng miễn phí(phải yêu cầu 30 ngày từ ngày đã mua)

Nếu chúng ta  mua quần áo nhưng mà không hợp thì có thể trả hàng miễn phí.

Lưu ý : đừng bỏ tag quần áo.

Hơn nữa mua những thực phẩm tươi bằng 로켓프레쉬 cũng có thể trả hàng miễn phí.

Chúng ta đã mua hoa quả nhưng hoa quả đã bị hỏng thì rất dễ trả hàng.

 

 

Hãy xem cách trả hàng

 

70.jpg

Bấm 주문목록(mục lục đã mua)

 

71.jpg

 

Trong mục lục tìm đồ sẽ trả hàng và bấm 반품신청(xin trả hàng)

 

72.jpg

Bấm 다음단계

 

73.jpg

Xin chọn lý do trả hàng trong 12 cái

 

363636.jpg

Hãy xuống cuối và bấm 다음단계

 

74.jpg

Kiểm tra lại và xuống

 

75.jpg

Chọn nơi để. thông thường chọn 그 외 장소(chỗ khác) vì sợ bị mất trộm.

Khi chọn 그 외 장소 phải ghi nơi để

 

Bấm 반품접수 thì hết.

 

Các anh chị đừng sợ trả hàng!!

 

Cám ơn các anh chị đã đọc bài này.

 

 

Bài trước

1. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Đăng ký

2. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Log in và chọn nơi giao hàng

3. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Chọn cách thanh toán

4. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Mua sắm và đăng ký 로켓와우

5. Cách dùng COUPANG(쿠팡) - Trả hàng

 

 

0 Bình luận

Profile
0%
0%