• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Event tặng coupon cà phê ngày 29 tháng 4

HiHQ HiHQ 57

1

12

12 giờ trưa ngày 29 tháng 4, bọn mình sẽ tặng coupon cà phê cho 3 người đầu tiên viết bình luận.

 

커피쿠폰광고.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
12
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.29. 12:10
ThảoVân
Chúc mưng! Mình gửi coupon rồi.
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.29. 12:10
왕복림
Chúc mưng! Mình gửi coupon rồi.
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.29. 12:10
ancomchua
Chúc mưng! Mình gửi coupon rồi.
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.29. 12:15
doubletea
Chào bạn. trễ chút.. tiếc quá.
Nếu bạn viết bài giới thiệu bản thân trên bảng thông bào 'DU HỌC' thì mình tặng coupon cho bạn nhé.

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story