• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Tuyển sinh cho khóa thạc sĩ phiên dịch thực hành Hàn- Việt năm học thu 2023

HiHQ HiHQ 83

0

0

Tuyển sinh cho khóa thạc sĩ phiên dịch thực hành Hàn- Việt năm học thu 2023

▶ Thời gian tuyển sinh: từ ngày 22/05/2023 đến ngày 07/06/2023

▶ Yêu cầu tuyển sinh (đối với người nước ngoài): https://www.igse.ac.kr/admissions/information/foreigner/\

 

20230522_103557.png.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story