• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Event tặng coupon cà phê ngày 30 tháng 4

HiHQ HiHQ 95

2

10

12 giờ trưa ngày 30 tháng 4, bọn mình sẽ tặng coupon cà phê cho 3 người đầu tiên viết bình luận.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của Event này.

Tháng 5 sẽ bắt đầu Event mới khác.

 

b45815917ece2cf64186e54878b05fa5 (1).jpg

Phạm quyChia sẻLưu
10
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.30. 12:30
ThảoVân
Mình gửi coupon rồi.
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.30. 12:31
왕복림
Mình gửi coupon rồi.
profile image
HiHQ Người đăng 2023.04.30. 12:31
Tuyetngan
Mình gửi coupon rồi.

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story