• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Cho em hỏi

tronvo tronvo 149

0

2
trang19 2023.06.01. 10:23
Có nhiều trường có chuyên ngành này lắm
Như trường kookmin, ajou, Gyeongsang National University, Hanyang, ... chuyên ngành này nhiều trướng có lắm nên bạn xem xét kỹ rồi chọn nhé
ThuyAnhNguyen 2023.06.01. 10:52
Bạn coa thể tham khảo ChungAng ạ mình thấy các anh chị rcm trường này nhiều

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story