• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Thắc mắc du học

PhạmThảo 100

2

1
Em muốn lên chuyên ngành chuyển vào trường top thì có khó không ạ? ( Vd: học tiếng soongsil rồi chuyển chuyên ngành chungang thì khó không ạ?


Em muốn học tiếng 1 trường có học phí ổn ở Seoul thì nên học trường nào ạ?


Phạm quyChia sẻLưu
1
trang19 2023.06.01. 11:19
Lên chuyên ngành được nhưng trước tiên bạn cần phải có topik 4 trở lên thì mới dễ lên được chuyên ngành.
Trường học tiếng ở Seoul thì có soongsil, Kyonggi, Kookmin

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story