• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Thắc mắc ngành học

PhạmThảo 113

2

1
Muốn học ngành kinh tế thì nên học trường nào ở Seoul ạ?


Phạm quyChia sẻLưu
1
trang19 2023.06.01. 11:55
Học trường Hanyang, trường Sungkyunkwan cũng đk ạ

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story