• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Cửa hàng thời trang ở Quận 1 TP. Hồ Chí Minh công khai hoá đơn xác nhận Lisa (Blackpink) đã đến mua sắm 😳. *Cập nhật: Hiện tại cửa hàng này đã xoá bài và khoá page.

phuongthao 41

0

1

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story