• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Jeon Somin sẽ rời Running Man sau 6 năm, buổi ghi hình cuối là vào ngày 31/10 tới.

phuongthao 19

0

1

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story