• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Mua sắm

Cách nạp Coupang Coupay money

ĐàLạt 196

0

0

 

웹 캡처_2-1-2023_9228_blog.naver.jpg


Trong số các phương pháp thanh toán trên Coupang, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nạp tiền bằng Coupay money để thanh toán bằng Coupay money.
 

 

Nạp tiền Coupay money là gì?

 

‘Coupay money’ có thể coi là một loại tiền mặt sử dụng trên Coupang. Bạn có thể đăng ký tài khoản ngân hàng trên Coupang và sau đó đổi thành ‘Coupay money’. (Nói chính xác hơn là kết nối Coupay với thanh toán đơn giản của Coupang). Có thể nói đây là cách đổi tiền mặt thành Coupay money (cách thanh toán điện tử trả trước).
Ngoài cách nạp tiền vào tài khoản đã đăng ký bạn có thể nạp tiền vào ‘Coupay money’. Đây là phương thức nhận được tài khoản chuyên dụng giả tưởng và nạp vào 'Coupay money' bằng phương thức chuyển tiền không có tài khoản.

 

 

 

Ưu đãi Coupay money

 

Nếu bạn sạc và sử dụng 'Coupay money' thì sẽ tích lũy được 1% tiền thanh toán bằng 'Coupang Cash'. Bạn sẽ tích lũy tối đa 10.000 won mỗi tháng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng hơn 1 triệu won Coupay money trong một tháng, bạn sẽ không còn tích điểm được nữa.

 

 

 

Cách nạp ‘Coupay money’

 

(1) Cách nạp ngay: Cần đăng ký tài khoản ngân hàng trên Coupang
Cách liên kết tài khoản Link: 3. Có những cách thanh toán nào trên COUPANG(쿠팡)? - Bản hướng dẫn - EOHQ

 

Ưu điểm
Có chức năng tự động nạp. Tự động nạp là khi ‘Coupay money’ của bạn thiếu tiền thì nó sẽ tự đông nặp vào cho bạn. Đơn vị nạp tiền cơ bản là 100.000 won.

 

Nhược điểm
Một lần nạp tiền cơ bản là 100.000 won nên nếu sau khi nạp và sử dụng xong số tiền còn dư sẽ được giữ lại trong trạng thái ‘Coupay money’. Lúc này nếu bạn dùng chức năng rút tiền (인출) thì bạn có thể đổi Coupay money thành tiền mặt. Nếu bạn đã đăng ký sẵn tài khoản rồi thì khi rút tiền số tiền đó sẽ vào luôn tài khoản của bạn.

 

 

 

(2) Cách gửi tiền không có tài khoản: Không cần đăng ký tài khoản trên Coupang

 

Ưu điểm
Vì không có giới hạn về số tiền nạp tối thiểu nên bạn có thể nạp đúng số tiền bạn cần mà không bị dư thừa. (1won cũng có thể nạp được). Không cần liên kết tài khoản của bạn trên Coupang.

 

Nhược điểm
Khi bạn dùng Coupay money trên Coupang bạn phải gửi tiền mỗi lần thanh toán nên sẽ hơi bất tiện. Nếu bạn hay thanh toán trên Coupang thì sẽ rất phiền vì phải nạp liên tục.

 

  • Thật ra nạp tự động sau đó nếu cần thì rút tiền ra sẽ tiện lợi hơn. Nhưng nếu bạn là người thích gọn gàng không thích dư thừa và không thích liên kết tài khoản thì bạn có thể dùng cách gửi tiền không có tài khoản(무통장 입금). 

 

 
 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story