• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Mua sắm

Nhận hoàn tiền trên Coupang bằng tiền gửi không có tài khoản

AD AD 954

0

0

무통장입금환불.jpg

 

 

Nếu bạn hủy hàng đã mua bằng tiền gửi không có tài khoản, bạn sẽ phải làm thêm một việc nữa so với khi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Đó chính là đăng ký tài khoản hoàn tiền.

 

Mình sẽ chỉ cho các bạn cách có thể đăng ký tài khoản hoản tiền nhé.

Có 2 cách để đăng ký.

 

Đầu tiên là di chuyển từ trang hủy đơn đặt hàng đến trang đăng ký tài khoản hoàn tiền.

 

001.jpg

 

Đây là màn hình bạn sẽ nhìn thấy sau khi hủy đơn đặt hàng. Nhấn vào chỗ được viết màu xanh 'Đăng ký tài khoản hoàn tiền ngay 환불계좌 등록 바로 하기’.

 

 


 

 

002.jpg

 

Ở màn hình này nhấn ‘Đăng ký tài khoản 계좌 등록하기’.

 

 

 

 

003.jpg

 

Hãy chọn ngân hàng mà bạn muốn nhận hoàn tiền và nhập số tài khoản.
Sau khi nhập số tài khoản, nhấn nút "Xác nhận 인증 " để xác nhận xem đó là tài khoản thực tế hay không.

 

 

 

 

 

004.jpg

 
Và nhấn vào ô đồng ý sử dụng và thu thập thông tin cá nhân..
(Chú ý là chỉ có thể hoàn tiền bằng tài khoản cùng tên với người đặt hàng.)
Bây giờ, nếu bạn nhấn nút ‘Đăng ký 등록’ thì bạn sẽ đăng ký thành công tài khoản hoàn tiền.

 

 

 

 

005.jpg


Cách thứ 2 để đăng ký tài khoản hoàn tiền.

 

 

 

 

 

 

006.jpg

 

 

Chọn nút ‘Coupang của tôi 마이쿠팡’ ở phía dưới. 
Và chọn ‘Mục lục hủy, trả hàng, đổi hàng 취소, 반품, 교환 목록’.
 

 

 

 

 

 

007.jpg

 

Trong màn hình trên nếu chọn ‘무통장환불’ thì bạn có thể đăng ký tài khoản hoàn tiền.

 

 

 


 

008.jpg

009.jpg

 

Sau khi đăng ký tài khoản hoàn tiền, Coupang thông báo rằng yêu cầu hoàn tiền đã được phê duyệt.
Hoàn tiền mất khoảng 1~2 ngày trong tuần (trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ)
 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story