• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Cách đăng ký thành viên Lotte on (롯데온)

ADAD ADAD 243

0

0

metaimg-1000.png.jpg

 

Lotte On(롯데온) là trung tâm mua sắm trực tuyến đang được điều hành bởi Lotte.
Vì có nhiều ưu đãi giảm giá nên nếu đăng ký thành viên thì sẽ rất hữu ích cho bạn khi mua sắm. 

 

00101.jpg

00102.jpg

 

Đây là màn hình đầu tiên bạn thấy khi mở ứng dụng. 
Nếu muốn nhận quảng cáo trên app thì nhấn nút đỏ, không thì nhấn nút ‘아니요, 괜찮습니다’.

 

 


 

00103.jpg


Trong menu bên dưới, nhấn vào biểu tượng hình người. 

 

 

 

00104.jpg

 
Bạn có thể chọn đăng nhập bằng Kakao, Naver hoặc Facebook 
Mình sẽ đăng nhập bằng Kakao. 

 

 

 

 

00105.jpg

 
Trừ hạng mục lựa chọn, chỉ chọn hạng mục bắt buộc và chọn ‘Đồng ý và tiếp tục 동의하고 계속하기’.

 

 

 

 

00106.jpg

 

Điền tên, email, chọn mục bắt buộc rồi nhấn ‘Đăng ký 가입하기’.

 

 

 

 

00107.jpg

 

Đã đăng ký thành viên xong. Đơn giản đúng không?
Nếu hàng giá thấp nhất xuất hiện ở Lotte On, chúng mình sẽ thông báo ngay qua nhóm chat KakaoTalk dưới đây.
Các bạn hãy vào đây để cập nhật thông tin nhé!
 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story