• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Hỗ trợ trẻ em. thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa

trang19 127

0

1

image.png.jpg

 

Trẻ em trước khi đi học và tiểu học

[Học cơ bản]

- (Mới) Giúp đỡ học tập như 'đọc, viết, đếm' trước và sau khi nhập học tiểu học
- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Thông dịch, biên dịch]

- Hỗ trợ thông báo về tin nhắn của trường và tờ thông báo cho gia đình

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Giao tiếp song ngữ]
- Dạy cha mẹ để thúc đẩy việc sử dụng hai ngôn ngữ giữa các thành viên trong gia đình.

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Cuộc sống con cái]

- Hỗ trợ giúp học sinh cấp một làm bài tập, giáo dục công dân v.v

- Địa điểm hỗ trợ: Đến tân nhà hỗ trợ

 

Con cái trong độ tuổi đi học (trung học cơ sở và trung học phổ thông)
[Tư vấn về việc học tập, tương lai của các em]

- (Mới) Tư vấn giúp định hướng tương lai . học tập, thông báo về thông tin nhập học, tuyển sinh (12 ngôn ngữ) 

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Tư vấn tâm lý]
- (Mới) Tư vấn tâm lý chuyên môn 1:1 về cuộc sống như vấn đề gia đình, học tập, quan hệ bạn bè…

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Tận dụng hai ngôn ngữ]

- Tìm ra nhân tài giỏi hai ngôn ngữ và điều hành DB nhân tài hỗ trợ gia nhập xã hội 

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm Gia đình 가족센터 ( 1577-9337)

 

[Tư vấn tâm lý, tình cảm]

- Tư vấn phù hợp cho nạn nhân bạo lực học đường

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm phúc lợi tư vấn thanh thiếu niên 청소년상담 복지센터 (117, 1388)

 

[Giáo dục tiếng Hàn]

- Giáo dục đến thăm đối tượng là trẻ em nhập cư giữa chừng khó thích ứng với việc học tập thể 

- Địa điểm hỗ trợ: Đến tân nhà hỗ trợ

 

Thanh thiếu niên di cư

[Tìm con đường nghề nghiệp phù hợp]

- Chương trình đặc biệt về nghề nghiệp và giáo dục định hướng tương lai để có thể ra ngoài xã hội 

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên di cư  (02-733-7587)

 

[Giáo dục tiếng Hàn]
- Chương trình giáo dục tiếng Hàn (Rainbow School) hỗ trợ cho con em có thể tiếp thu chương trình giáo dục tại trường học.

- Địa điểm hỗ trợ: Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên di cư (02-733-7587)

Phạm quyChia sẻLưu
1

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story