• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Nếu gặp vấn đề khi sử dụng KakaoTalk, hãy liên hệ qua đường link dưới đây!!!

HiHQ HiHQ 970

0

0

Nếu gặp vấn đề khi sử dụng KakaoTalk, hãy liên hệ qua đường link dưới đây!!! 1f979.png1f979.png1f979.png

Link liên hệ trung tâm khách hàng KakaoTalk:

2705.png https://cs.kakao.com/requests

Kakao là app tin nhắn tiêu biểu của Hàn Quốc!

Nhưng đôi lúc sử dụng bạn có thể gặp một số vấn đề.

Có thể bạn không biết mình nên hỏi và hỏi ở đâu.

Những lúc như vậy hãy dùng đường link trên để hỏi.

Nhưng bạn lại thấy khó vì phải viết bằng tiếng Hàn sao?

Bạn hãy để lại bình luận về vấn đề mà bạn muốn hỏi bằng tiếng Việt, EOHQ - Em ở Hàn Quốc sẽ dịch giúp bạn!

 

카카오톡고객센터.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story