• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Cuộc sống

Cách đổi địa chỉ nhà trên online qua Hikorea

lamhuynh 181

0

0

Nếu đột nhiên bạn chuyển nhà và phải thay đổi địa chỉ thì phải làm thế nào?

Bạn có thể đổi địa chỉ một cách dễ dàng trên online qua trang Hikorea

Nếu bạn muốn đăng ký thì hãy chuẩn bị những giấy tờ sau

 

Giấy tờ cần thiết:

(1) Chứng minh thư bản gốc

(2) Đơn đăng ký tổng hợp (통합신청서). Đánh dấu vào phần 체류지변경신고

(3) Hợp đồng nhà photo (집 계약서)

(4) Giấy đồng ý cung cấp chỗ ở nếu không đứng tên hợp đồng nhà (거주제공확인서)

(5) Hộ chiếu hoặc chứng minh thư photo của người đứng tên hợp đồng nhà (nếu không đứng tên hợp đồng nhà)

 Tham khảo hình dưới để biết cách đăng ký nhé

 

135568a4fa17d8bcf20135dc477a91c6.jpeg

 

MDAxNjg2NTU2MzQwMDE0.GbLzXU8OPzKyxDWUcCodyZsPG-FkBSqqgsGSVxVKvBYg.r6HW9eYVmURhWQ_NxusgO2AQBUg4X-F1rm4G4IQwLxQg.JPEG

MDAxNjg2NTU2MzQwMDcw.UvsqzoYMuCTN3uw9Ar7Vf-cFxprcjxidBPb9zBthkEog.qYWlzLPn0C9hfplJoBRqA-y4sPj_jIddVch7b8-8svEg.JPEG

 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story