• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Từ ngày 1 tháng 7 ngay cả khi bạn ra khoải cửa soát vé của tàu điệm ngầm Seoul nếu bạn lên lại tàu trong vòng 10 phút thì bạn sẽ không phải trả thêm phí tàu điện ngầm

HiHQ HiHQ 140

0

0

Từ ngày 1 tháng 7 ngay cả khi bạn ra khoải cửa soát vé của tàu điệm ngầm Seoul nếu bạn lên lại tàu trong vòng 10 phút thì bạn sẽ không phải trả thêm phí tàu điện ngầm.1f688.png1f688.png1f688.png

Vào ngày 28, thành phố Seoul đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện chế độ miễn phí nếu lên lại chuyến tàu sau khi xuống trong vòng 10 phút.

Sau khi quẹt thẻ ở cửa soát vé của ga tàu bạn có thể được miễn phí nếu bạn lên tàu tại ga mà bạn vừa quẹt thẻ trong vòng 10 phút.

Hiện tại thì bạn sẽ phải trả phí cơ bản là 1250w khi bạn đi quá ga tàu và phải quay lại hoặc ra khỏi cửa soát vé để đi nhà vệ sinh.

 

356619170_23856354558390650_310575733823083805_n.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story