• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận

Kiểm tra sức khỏe dành cho người nước ngoài

HiHQ HiHQ 98

0

2

FB_IMG_1686648137797.jpg

<외국인노동자 건강진단>

-기간: 2023년 6월 18, 25일(일)

-장소:경기도 의료원 수원병원Phạm quyChia sẻLưu
2

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story