• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Cuộc sống

Thẻ chứng minh nhân dân di động sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm sau

hoangnguyendinh 106

0

0

"Thẻ chứng minh nhân dân di động" được lưu trữ và sử dụng trên điện thoại thông minh sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm sau.

Bộ Hành chính và An toàn cho biết đề án sửa đổi một phần luật đăng ký cư trú bao gồm căn cứ cấp chứng minh nhân dân di động đã được biểu quyết tại hội nghị chính phủ.

Nếu đề án sửa đổi được Quốc hội thông qua, sau một năm hướng dẫn, chứng minh nhân dân di động có thể được sử dụng như một phương tiện để chứng minh thân phận trực tuyến tại các cửa hàng tiện lợi hoặc tổ chức tài chính.

image.png.jpg

 

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story