• Về trang trước
  • Xuống
  • Lên
  • Danh sách
  • Bình luận
Pháp luật

Có thể bảo lãnh người BHP ra ngoài nếu có tiền?

ĐàLạt 31

1

0

 


Từ ngày 21.01.2021 theo mục 3 điều 68 của luật quản lý xuất nhập cảnh,  những ai bất hợp pháp mà bị bắt hoặc đang bị giam trong trại có thể nộp tiền chống trốn ( ~dưới 20 triệu won) để được ra ngoài nếu có những lý do nhân đạo mà cục xuất nhập cảnh chấp nhận cho người nhà hoặc luật sư bảo lãnh ra ngoài.
Người nước ngoài tuân thủ luật pháp trong thời gian được bảo lãnh và về nước đúng hạn sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng khi xuất cảnh tại sân bay. 
Tuy nhiên, nếu trong thời gian được bảo lãnh ra ngoàii mà vi phạm pháp luật hay đi làm thêm trái phép sẽ bị phạt tiền và trừ vào tiền đã đóng để bảo lãnh.
 

출국명령 이행보증금제도1.jpg

 

 

출국명령2.jpg

Phạm quyChia sẻLưu
0

Không có quyền viết bình luận. Đăng nhập

Loại bỏ Gửi bình luận

Phạm quy

"Bình luận của "

Bạn có muốn khai báo bình luận này không?

Bình luận Xóa

"Bình luận của "

Bạn chắc chắn muốn xóa?

Danh sách

Chia sẻ

facebooktwitterpinterestbandkakao story