Profile
xenos

2020.07.06

Cuộc sống

Thuê những công cụ ở ủy ban phường Hàn Quốc

Đã xem 35 Lượt bình chọn 1

SE-86169884-16b3-4314-9dad-36692b60d4fd.jpg

0001.jpg​​​​​​​

Các uỷ ban phường(주민센터, 동사무소) cho cư dân thuê các công cụ như vậy.

Đại đa số Uỷ ban phường cho thuê công cụ miễn phí hoặc giá rất rẻ(Phí thuê 1 ngày 300 - 500원).

 

Đặc biệt TP. Seoul(서울) cho xem những công cụ đang có qua trang web

 

http://sharehub.kr/sharemap/sharemapProductList.do

 

0001.jpg

00002.jpg

 

Ví dụ nếu chúng ta ở  구로구  TP. Seoul thì chọn 구로구 thì có thể xem những công cụ ở ủy ban phường 구로구.

Giới thiệu đia chỉ công cụ đã đặt và 대여료(phí thuê). 구로구 là phí thuê miễn phí.

 

Các TP khác cũng có dịch vụ này. Xin các anh chị đén dự ủy ban phường gần nhà mình.

 

Những công cụ rất đắt và thông thường chúng ta sử dụng công cụ kia 1, 2 lần thôi. Vì thế mua công cụ rất tiếc.

Nhưng qua dịch vụ này chúng ta có thể mượn công cụ rất rẻ hoặc miễn phí.

Xin các anh chị tận dụng dịch vụ thuê những công cụ ở ủy ban phường.

0 Bình luận

Profile
0%
0%