Profile
xenos

2020.05.29

Cuộc sống

Các ACE ở 시흥(siheung) có visa F-2-1, F-6 và kết hôn với người hàn có thể nhận tìên

Đã xem 7 Lượt bình chọn 0

Các ACE ở 시흥(siheung) có visa F-2-1, F-6 và kết hôn với người hàn có thể nhận tìên(재난소득) 20만원

Trước đây chỉ có người quốc tịch có thể nhận tiền(재난소득) nhưng từ ngày mong 1 tháng 6 mới thay đổi

 

 

 

 

BBS_202005220433490721_origin.png.jpg

BBS_202005220433490670_origin.png.jpg

 

https://www.siheung.go.kr/main/bbs/view.do?bIdx=118103&ptIdx=46&mId=0401110000&fbclid=IwAR0j5r1t5bw0AORiDm56l4U1cQvN0te9IP0wQs-K7ff-2yaBSriXl7ltm2A

0 Bình luận

Profile
0%
0%